Sponsoring

Vrijwel alle lesmaterialen in de Kenmerkreeks zijn gesponsord.

Onze opdrachtgevers doen dit veelal vanuit het perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (bedrijven) of vanuit een andere ideeële opdracht (stichtingen, overheid).

Uw bedrijf of stichting kan ook sponsor worden van KenmerkOnline door het plaatsen van uw logo of het aanleveren van lesmateriaal.

Neem contact op met Kenmerk Educatief voor een tarievenlijst.